Fiskalne kase

Fiskalne kase su uređaji koji registruju podatke o vrednosti prodatog proizvoda ili izvršene usluge. Podaci se na odgovarajući način beleže u samoj bazi podataka o proizvodima i uslugama, evidentiraju se na kontrolnoj traci fiskalne kase, a na odgovarajući način se saopštavaju i kupcima, odnosno korisnicima usluga, i to u vidu odštampanh fiskalnih dokumenata. Ispod možete pogledati našu ponudu fiskalnih kasa, a sigurni smo da ćete pronači pravu za vaše poslovanje.

Fiskalne kase obavezno imaju programsku, operativnu i fisklanu memoriju. Programska memorija se sastoji od softvera koji na standardni način evidentira robu i usluge, upravlja radom štampača, ekrana i upisivanjem podataka u fiskalnu memoriju. Operativna memorija je zadužena za čuvanje baze podataka o robi i uslugama kao i evidentiranim podacima o samom prometu dobara i usluga.

Da li su vam i zašto fiskalne kase potrebne?

Svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet robe na malo i pružanje usluga fizičkim licima, obavezno je da poseduje fiskalnu kasu, odnosno da vrši evidentiranje svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza o posedovanju fiskalne kase i izdavanju fiskalnog računa odnosi se i na slučajeve kada se usluga pruža fizičkom licu, dok pravno lice snosi naknadu za pružene usluge. Takođe, izdavanje fiskalnog računa je obavezno bez obzira na način plaćanja, odnosno, bez obzira na to da li se plaćanje vrši gotovinom, čekovima, karticom ili bezgotovinskim plaćanjem.

Odstupanje od navedenih pravila postoji za poljoprivredne proizvođače i vlasnike zanatskih radnji koji svoje poljoprivredne proizvode prodaju na pijačnim tezgama, kao i za bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koji potvrdu o ostvarenim uslugama evidentiraju kroz posebne račune o obračunima potrošnje.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate. Naše kontakt podatke možete pronači OVDE.

Showing all 6 results